Pilot waterberging Noord-Brabant

Agrimaco en Sef Phillips Wateradvies voeren in opdracht van de provincie Noord Brabant een pilot uit bij vijf agrarische bedrijven. Bij deze bedrijven zal het regenwater worden opgevangen en geïnfiltreerd in het 2de watervoerende pakket. Doel van de pilot is praktijkonderzoek naar de opslag van regenwater in de aquifer om zo afstroming naar het oppervlaktewater te verminderen en de hoeveelheid grondwater in Brabant op peil te houden.


Jaartal: 2019
Status: Lopend Project
Opdrachtgever(s): Provincie Noord-Brabant
Betrokken adviseur(s):
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl