Sanering glastuinbouw Hoeksche Waard

Doel: SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW) is een samenwerkingsverband van vijf lokale gemeenten in de Hoeksche Waard. Dit is het gebied dat tussen het Haringvliet, het Hollands Diep en de Oude Maas ligt.

Agrimaco heeft voor SOHW een plan van aanpak opgesteld voor het proces dat moet leiden tot een afgewogen keuze tussen enerzijds sanering van verspreid glas en anderzijds, in één of enkele clusters geconcentreerd, perspectief voor de toekomstgerichte bedrijven.

Opdrachtgever: SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard (SOHW).

Looptijd: 2008


Jaartal: 2008
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): SamenwerkingsOrgaan Hoeksche Waard
Betrokken adviseur(s):
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl