Sanering verspreid glas Brielle

Doel: Sanering verspreid glas, ontwikkelen vervangend glastuinbouwconcentratiegebied en Ruimte voor Ruimte kavels. Op basis van convenant tussen een oppositie- en een coalitiepartij in de gemeenteraad van Brielle is van de 28 ha verspreid glas 95% gesaneerd.

Opdrachtgever: Gemeente Brielle

Looptijd: 2006-2012

Voor meer informatie: www.brielle.nl

 


Jaartal: 2012
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): Gemeente Brielle
Betrokken adviseur(s):
Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl