Structuurvisie tuinbouw LTO Noord Holland

Doel: Het plan van aanpak moet gericht zijn op behoud, versterking en duurzame (her)ontwikkeling van het tuinbouwgebied. Met deze aanpak/doelstelling werkt het bestuur aan invulling van de status van het tuinbouwconcentratiegebied zoals in genoemde structuurvisie Noord-Holland 2040 aangegeven. De gemeenteplannen zullen hierop goed moeten gaan aansluiten. Allereerst de nieuwe gemeentelijke structuurvisie en aansluitend het bestemmingsplan.

Het plan van aanpak levert de strategie welke vervolgens in (deel-)projecten in 2014, 2015 dan wel 2016 opgestart worden. HIerbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan;

- Promotie en branding van het gebied. Kwaliteit van het gebied als producent van tuinbouwproducten, bijdrage aan   agrarisch landschap, werkgelegenheid en locale economie (toeleveranciers);

- Nieuwe afzetmogelijkheden (bv. local for local)

- Energie en CO2, water e.d. (vraag en aanbod, verduurzaming);

- Opleidingen, cursussen en aanpak vernieuwingen in het gebied en op de bedrijven;

- Samenwerking;

- Herstructurering (bedrijfsgrootte, percelen, vrijkomende bedrijfsgebouwen)

- Infrastructuur

 

Opdrachtgever: LTO Noord Heemskerk

Looptijd: 2013 - 2015

Voor meer informatie: www.ltonoord.nl


Jaartal: 2014
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): LTO Noord Heemskerk
Betrokken adviseur(s):
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl