Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport Boskoop

Klimaatbestendige zoetwatervoorziening Greenport Boskoop.

Doel: Bij dit project inventariseert Agrimaco de gevolgen van klimaatverandering voor de zoetwatervoorziening van de boomkwekerij in de regio Boskoop op de korte (2020) en lange (2050) termijn. Daarnaast wordt inzicht gegeven in mogelijke oplossingsrichtingen en te nemen maatregelen.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Looptijd: 2011 - 2012

 


Jaartal: 2012
Status: Afgerond Project
Opdrachtgever(s): Provincie Zuid Holland
Betrokken adviseur(s):
Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl
Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl