Ruimte voor Ruimte in Uithoorn maakt voortgang

18 feb 2014 - 

In de Uithoornse polder in de Kwakel (gemeente Uithoorn) zijn inmiddels drie Ruimte voor Ruimte overeenkomsten gesloten. Op 30 januari 2014 werd door Gedeputeerde Talsma van de provincie Noord Holland en Wethouder Verheijen van de gemeente Uithoorn ter plaatse van één van de saneringslocaties aan het ruimen van het glas gewerkt en de leenovereenkomst Ruimte voor Ruimte tussen provincie en gemeente getekend. (zie Nieuwsbericht gemeente hieronder).

Inmiddels is aansluitend op de leenovereenkomst ook de Ruimte voor Ruimteovereenkomst voor Drechtdijk 109 in de Kwakel getekend Daarmee komt het aantal gesloten overeenkomsten in de Uithoornse polder op drie. Inmiddels zijn er al twee kascomplexen vrijwel volledig gesloopt (foto’s zie hieronder).

In totaal hebben de gesloten overeenkomsten betrekking op ongeveer 3,25 ha glas. Daar komen de te slopen loodsen nog bovenop. Hiermee is een belangrijke aanzet gegeven aan de doelstelling uit de Structuurvisie Uithoorn voor verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de Uithoornse polder en het weide gebied langs het Jaagpad. Met de gesloten overeenkomsten is meer dan 40% van de voor Ruimte voor Ruimte in aanmerking komende oppervlakte glas in dit gedeelte van de gemeente betrokken. Voor andere delen in de gemeente buiten het kernglastuinbouw gebied worden de mogelijkheden voor toepassing van Ruimte voor Ruimte bekeken. De betrokken eigenaren van deze locaties hebben de teeltactiviteiten van deze locaties naar elders in de omgeving in het kernglastuinbouwgebied in de regio overgebracht.

Daarmee wordt met Ruimte voor Ruimte een bijdrage geleverd aan verbetering van het teeltareaal. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Gemeente en betrokken eigenaren streven hierbij naar een win win voor verbetering landschap, vernieuwing teeltareaal in kernglastuinbouwgebied en de betrokken tuinbouwondernemers.

Cees Moerman van Agrimaco is hier betrokken bij Ruimte voor Ruimte als adviseur van de gemeente Uithoorn

 

Wethouder Verheijen en Gedeputeerd Talsma ruimen glas in de Uithoornse polder. Zicht van de Amsteldijk op de Uithoornse polder met glas, waar inmiddels twee kassen gesloopt zijn.

 

Elders aan de Drechtdijk nieuwe zichtlijn op de Uithoornse polder na verwijderen van de kas. Het resterende gedeelte zal later volgen. Sloop van kas aan Drechtdijk 109 in de Kwakel geeft nieuw zicht op de Uithoornse polder.
   

 

Nieuwsbericht Gemeente Uithoorn
Provincie en Gemeente tekenen leenovereenkomst Ruimte voor Ruimte project in Uithoorn

Donderdag 30 januari 2014 ondertekenden Jeroen Verheijen, wethouder gemeente Uithoorn, en Tjeerd Talsma, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, een leenovereenkomst in het kader van de ruimte voor ruimte regeling*. Het gaat om een bedrag van 940.000 euro. 

 

  • De ondertekening vond plaats bij de familie Vork, één van de tuinders die gebruik maakt van de ruimte voor ruimte regeling. Het bedrijf van de familie is al verkast naar een andere locatie in Nieuwveen.
    De oude kassen aan de Drechtdijk worden gesloopt en het terrein wordt weer weiland.
    Beide bestuurders werden uitgenodigd een handje te helpen bij het ruimen van het glas. Een taak die zij met veel enthousiasme uitvoerden

    *Ruimte voor Ruimte is een regeling waarmee kleinschalige kassencomplexen langs de Amstel kunnen worden gesaneerd. Het doel is om de landschappelijke kwaliteit van het veenweidegebied te verbeteren door verouderde kassen op te ruimen. Nog levensvatbare bedrijven worden gestimuleerd om te verplaatsen naar een kernglastuinbouwgebied. Deelnemende tuinders worden financieel gecompenseerd door opbrengsten uit woningbouw. Uithoorn heeft haar aanpak op basis van de provinciale regeling verder uitgewerkt en de eerste overeenkomsten met tuinders die in aanmerking komen voor sanering zijn gesloten. Ook worden de mogelijkheden voor woningbouw onderzocht.”

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl