Samenwerkingsovereenkomst met Interactive Blueprints

29 apr 2014 - 

Afgelopen 22 april hebben Teun Biemond namens Agrimaco, en Jan Willems namens Interactive Blueprints, een samenwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot de verkoop van producten van Interactive Blueprints, met name ED Controls. ED Controls is een applicatie waarmee digitaal opleveringen en audits kunnen worden vastgelegd middels digitale kaarten, GPS coördinaten en foto’s.
Agrimaco zal zich met name richten op de land- en tuinbouw (primaire organisatie en directe relaties zoals overheden, toeleveranciers, dienstverleners en afnemers); op certificeringsinstellingen binnen de agrarische en levensmiddelen sector en op terrein beherende organisaties zoals waterschappen. Agrimaco biedt met deze tool een goede oplossing voor klanten op het gebied van management en kwaliteitscontrole binnen de primaire agrarische bedrijven en snelle digitale rapportages voor adviserende en andere dienstverlenende organisaties binnen de agrarische en levensmiddelen sector. Zie voor meer informatie over ED Controls deze website (of www.edcontrols.com) en neem contact op met Bart Scholten (b.scholten@agrimaco.nl) of Nicolette Klijn (n.klijn@agrimaco.nl).

 

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst                            Team Agrimaco en Interactive Blueprints

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl