Schoon oppervlaktewater door glastuinders

Schoon oppervlaktewater door glastuinders

18 dec 2017 - 

Schoon oppervlaktewater door glastuinders

Aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater die vanuit de kas komen is niet goed voor de waterkwaliteit, niet goed voor het milieu en niet goed voor de biodiversiteit in het water. Actie dus.

Per 1 januari 2018 moet al het afvalwater worden gezuiverd van gewasbeschermingsmiddelen. Agrimaco heeft afgelopen jaren in ‘Project Brinkers’ met veel bedrijven en collectieven samengewerkt om optimaal hierop voor te sorteren. Ook heeft Agrimaco het project ‘Verwijdering gewasbeschermingsmiddelen Berlicum’ getrokken. In dit project zijn nieuwe en goedkopere technologieën ontwikkeld als alternatief op bestaande technologieën zoals UV en ozon. Met onze kennis adviseren wij een producent van deze nieuwe apparatuur om zijn productinnovatie in de markt te zetten.

Ook in 2018 blijven wij met glastuinders werken aan het bereiken van schoon oppervlaktewater. Hiervoor hebben wij de volgende projecten:

  1. Project gesloten teelt
    Teeltsystemen in de glastuinbouw verliezen regelmatig water. Dit water komt in het milieu terecht en draagt bij aan vervuiling met gewasbeschermingsmiddelen. Het sluiten van de waterketen op uw bedrijf is het doel van dit project met maximale benutting van uw goede gietwater.
  2. Maatwerkoplossingen
    Glastuinders werken op verschillende manieren, al jarenlang. Daarmee wijken ze vaak af van de voorschriften uit de AMvB Glastuinbouw. Agrimaco heeft ervaring met het uitwerken van maatwerkoplossingen binnen uw werkwijze én daarmee voldoet u aan de voorschriften.
  3. Nul-lozingsprotocol
    Tuinders gaan steeds beter om met water en sluiten hun waterkringloop. Niet meer hoeven lozen is daarvan het logische gevolg. Agrimaco werkt met u het nul-lozingsprotocol uit.
schoonwater  
Schoon oppervlaktewater is het doel. Foto LTO Nederland  

 Al deze activiteiten zijn er opgericht om schoon oppervlaktewater te krijgen, levende sloten met veel biodiversiteit en de mogelijkheid in de kas gewasbeschermingsmiddelen te blijven gebruiken.

Neem contact op met Bart Scholten: b.scholten@agrimaco.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl