Slimmer met restwarmte

15 nov 2012 - 

Op het DWA congres van 1 november “Slimmer met de rest” is ingegaan op het project T4P. De tuinbouw op Voorne Putten had in 2006 een beoogde warmtevraag met een capaciteit van 135 MWth. Alle (!) tuinders zijn lid geworden van Coöperatie T4P om samen met Visser&Smit Hanab in deze vraag te voorzien met behulp van restwarmte uit de Botlek. Samen met CO2 van OCAP zou de gemiddelde kostprijs € 6,28/mper jaar bedragen. Ondanks deze aantrekkelijke prijs (de ketel kostte al gauw € 10/m2 per jaar) is het project toen niet doorgegaan omdat de korte termijn vooruitzichten voor WKK aantrekkelijker leken met minder risico’s.

Achteraf is gebleken dat men onterecht de bezwaren van WKK terzijde heeft geschoven en toch voor WKK heeft gekozen. Dit is een korte termijn oplossing gebleken. Ondertussen is het perspectief van restwarmte alleen maar gunstiger geworden. Naar verwachting kan tegen een substantieel lagere kostprijs als destijds berekend de tuinbouw op Tinte van restwarmte en CO2 worden voorzien. Zelfs voor belichtende bedrijven is er perspectief.

Hebben we genoeg geleerd om tot een hernieuwde poging te komen om de tuinbouw in Tinte alsnog met restwarmte te verduurzamen?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl