Stadslandbouw op Changemaker Festival Heino

13 sep 2013 - 

Stadslandbouw staat volop in de belangstelling. Er zijn vele initiatieven. Stadstuinbouw kent vele vormen zoals het gebruik van overhoekjes in stadswijken, tuinen van burgers, volkstuinen en leegstaande gebouwen. Deze krijgen een nieuwe (tijdelijke) bestemming door deze voor de teelt of het houden van kippen te gaan gebruiken.

Stadslandbouw draagt bij aan meer betrokkenheid van mensen de teelt en oogst van gewassen en de bereiding van voedsel. Mensen delen deze ervaringen en er ontstaan daarmee verbindingen tussen diverse groepen in de samenleving.

In de directe woonomgeving verbetert de kwaliteit met het bewust aanplanten van fruitgewassen zoals druiven of doornloze bramen. Deze gewassen zijn bruikbaar voor het maken van een tuinafscheiding. Stadslandbouw draagt bij aan verbetering van het waterbeheer, biodiversiteit en omgevingskwaliteit in de stad.

Agrimaco draagt bij aan verduurzaming van de land- en tuinbouw. Onder andere door het ontwikkelen van nieuwe energie en watersystemen voor de tuinbouw en het landschap.

Klik hier om de presentatie te bekijken.

Informatie over Changemaker:

Het doel van Changemaker Nederland is om enthousiaste jongeren te motiveren, te coachen en te ondersteunen bij het concretiseren van hun droom voor een rechtvaardige wereld.

Zij leren daardoor hun verantwoordelijkheid te nemen binnen hun eigen wereld en zijn zich er van bewust dat hun keuzes gevolgen hebben, maken gebruik van hun mogelijkheden en hun invloed en laten als gevolg daarvan een aanstekelijke en veranderde levensstijl zien, die ook anderen in beweging zet.

Het motto van ChangemakerNederland is ‘Be the change you wish to see in the World’

De primaire doelgroep van Changemaker Nederland zijn jonge mensen van 16-30 jaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl