Stikstof

21 dec 2020 - 

Het afgelopen jaar is in onze samenleving voornamelijk ervaren als een negatieve periode waarbij alleen achteruitgang, polarisatie, individualisme en opportunisme blijkbaar als winnaars uit de bus kwamen. Een van de problemen welke hier ook een bijdrage aan heeft gegeven is het stikstofprobleem in de veehouderij. In werkelijkheid is er echter ook iets heel positief ontstaan uit dit probleem en aan het einde van het jaar is een overdenking hierover op zijn plaats.

In 2020 zijn vele initiatieven ontstaan om tot oplossingen te komen voor het stikstofprobleem. Sommige vanuit de sector zelf andere van buiten de sector. De gemene deler die ze allemaal hebben is dat de innovaties, ideeën en initiatieven een positieve insteek hebben en de wil tonen van velen om tot een verminderde stikstof emissie te komen. De bereidheid om veranderingen door te voeren is nog nooit zo groot geweest. De grote verscheidenheid aan initiatieven en ideeën binnen de veehouderij zouden beter en grootschaliger gedeeld en gestimuleerd moeten worden. Nu worden veel initiatieven om uiteenlopende redenen niet gehoord, ondersteund, verder geholpen of gedeeld. Dat is een gemiste kans.

Een reflectie die men aan het einde van het jaar kan hebben is dat men kijkt naar hoe men deze oplossingen en de positieve effecten kan ondersteunen. De krachten die nodig zijn om de huidige problemen het hoofd te bieden en te zorgen dat we een toekomstbestendige veehouderij krijgen zijn in voldoende mate aanwezig, en als we het willen en samenwerken is het mogelijk is om deze te gebruiken om het stikstofprobleem aan te pakken. Agrimaco heeft de afgelopen turbulente periode gebruikt om een grondige analyse te maken over wat haar rol zou kunnen zijn om deze positieve bijdragen te bundelen en hierdoor een versterkend effect te bewerkstelligen.

De kracht die door de diversiteit, kennis, netwerk, onafhankelijkheid en enthousiasme binnen Agrimaco aanwezig is op het vlak van stikstof reducerende technieken en oplossingen maakt het mogelijk dat we helder en onafhankelijk hier een bijdrage aan kunnen leveren. Agrimaco kan als geen ander bruggen slaan tussen verschillende innovaties en oplossingen binnen de sector en daarbuiten. Door begrip en kennis van de problematiek kunnen we als kennisbank fungeren en alle positieve bijdragen aan het stikstofvraagstuk verzamelen, delen en versterken om zo de versnelling naar een toekomstbestendige agrifood sector mede mogelijk te maken.

Agrimaco kan dit echter niet alleen. Hier is samenwerking, ondersteuning en veel positieve energie voor nodig vanuit de gehele sector. Agrimaco zal in 2021 hier haar schouders onder zetten, doet u mee?