Stikstofcrisis, kans of bedreiging voor kringlooplandbouw?

17 dec 2019 - 

Stikstof, stikstof, stikstof. Agrimaco heeft zich verdiept in het stikstofweb en is er van overtuigd geraakt dat oplossingen binnen handbereik liggen. Oplossingen die geen halvering van de veestapel hoeven te betekenen; die niet hoeven te leiden tot een stijging van het water tot boven de lippen van de veehouder. Oplossingen die bijdragen aan de kringlooplandbouw.

Hoe is dit mogelijk?

De enige oplossing ligt in samenwerking, transparantie, vertrouwen en objectiviteit. Daarbij gebruik makend van, veelal al beschikbare, technologieën en maatregelen. Als onafhankelijke partij brengt Agrimaco verschillende belanghebbende samen om de basis is te leggen voor een transparante en objectieve inventarisatie van mogelijke oplossingen, objectiveert deze en maakt ze transparant om te delen met belanghebbenden. Daarmee dragen we bij aan de reductie van de emissie van stikstof én een duurzaam perspectief voor de veehouderij.

Waar het op neer komt is dat we willen voorkomen dat urine en feces bij elkaar komen en zeker niet onder anaerobe omstandigheden. Dat is onnatuurlijk en leidt uiteindelijk zelfs tot schade aan het bodemecosysteem. Met allerlei tussenliggende nadelen als slecht stalklimaat voor dier en veehouder, verlies van stikstof, etc. Op korte termijn kan er al heel veel bereikt worden door de natuurlijke situatie zo goed mogelijk te benaderen. Dit kan met een combinatie van beluchten van de drijfmest en het toevoegen van de juiste mix van aerobe bacteriën.

Samen naar de toekomst!

In de sector en daarbuiten wordt er heel veel over gediscussieerd waarbij de meest uiteenlopende standpunten zijn ingenomen. De discussie gaat vooralsnog over maatregelen voor de korte termijn. Helaas nauwelijks over een duurzame voedselproductie en een daarbij passende verantwoorde veehouderij.

Milieu en verduurzaming lijken, zoals gewoonlijk, de grote verliezers te worden. Onderling onbegrip en eenzijdige standpunten leiden tot een vergroting van de kloof tussen de verschillende groepen. Hier is helemaal niemand bij gebaat.

Dit kan en moet anders!

Stefan Spaas (s.spaas@agrimaco.nl, 0651 121 769) en Gerard van Oosten (g.vanoosten@agrimaco.nl, 0621 212 401) helpen u daar graag bij.