Strategisch belang data steeds groter

21 dec 2020 - 

Het strategisch belang van data in de agrarische sector neemt steeds verder toe. De rol van ICT bij het registreren en sturen van administratieve en operationele processen is inmiddels gemeengoed. Evenals het uitwisselen van data met leveranciers, afnemers en dienstverleners. Een volgende stap is om met behulp van data de concurrentiepositie van je bedrijf of groep van samenwerkende bedrijven of organisaties te verbeteren. Steeds meer partijen zien de mogelijkheden om, door goede dataverzameling, het analyseren van beschikbare gegevens en het verwerken tot waardevolle informatie voor het optimaliseren van de processen of de samenwerking van partijen in ketens of netwerken. We zien ook ontwikkelingen waarbij nieuwe partijen door het beschikken over data en het, voor hun bedrijf, waardevol kunnen gebruiken ervan, in staat zijn een regiefunctie in te nemen die leidt tot een complete verandering van een branche. Uber en Booking.com zijn voorbeelden in de taxi- en hotelbranche.

In de agrarische sector liggen de mogelijkheden onder andere op het gebied van het verder optimaliseren van productieprocessen. De ontwikkeling van het autonome telen in de glastuinbouw en de precisielandbouw zijn hier een voorbeelden van. Maar ook de toepassingen in de melkveehouderij ontwikkelen snel. Een ander toepassingsgebied ligt op het gebied van de ketensamenwerkingen. Het gebruik van data vergroot de mogelijkheden voor tracking en tracing om daarmee de partijen in de keten maar ook de eindgebruiker inzicht te geven over herkomst, productiewijze, bewaarcondities e.d. Data van eindgebruikers en ketenpartijen kunnen ook weer waardevol zijn voor het optimaliseren van de keten, het voorkomen van (voedsel)verspilling, kostenreductie e.d. Daarmee zijn deze ook goed te gebruiken om te communiceren met eindgebruikers en daarmee bij te dragen aan de beleving die deze hebben over het product. Daarmee kan het een belangrijke rol spelen om meer waardering te krijgen voor de producten bij consumenten, het ondersteunen van de ontwikkeling van korte ketens, het verbeteren van logistieke processen tussen de schakels in de keten en de distributie naar de consument, het vergroten van het vertrouwen tussen partijen over de herkomst, kwaliteit e.d.

Het is reëel te verwachten dat het gebruik van data de komende jaren ook in de agrarische sector zal leiden tot andere verhoudingen tussen partijen of dat mogelijk nieuwe toetreders een belangrijke positie gaan verwerven. Het is verstandig dat bedrijven, al dan niet in onderlinge samenwerking, de strategische positie op het gebied van de gebruiksmogelijkheden van data bepalen en deze gaan uitwerken en implementeren. Met de expertise van Agrimaco in de diverse sectoren van land- en tuinbouw en die op het terrein van strategieontwikkeling en de daarmee samenhangende organisatorische en governance vraagstukken, zijn wij hierbij graag betrokken. Voor het gehele traject tot en met realisatie en implementatie werken we, in overleg met opdrachtgevers, samen met partners voor ICT-ontwikkeling en realisatie.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met: