Stuurgroep Greenport Aalsmeer stelt Ruimtelijke visie vast

13 feb 2015 - 

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft op donderdag 12 februari de Ruimtelijke visie voor de sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld.

Voor het opstellen van Ruimtelijke Visie heeft de Greenport Aalsmeer zich laten begeleiden door het consortium bestaande uit  WB de Ruimte, Agrimaco en Terra Incognita. .

De samenwerkende tuinbouworganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en provincies in Greenport Aalsmeer zetten in op een moderne en duurzame glastuinbouw, met ruimte voor zowel grootschalige bedrijven als ondernemers met niches. De Ruimtelijke visie moet bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in Greenport Aalsmeer.

Klik hier om het persbericht te lezen.

Klik hier om het rapport te lezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl