Toekomst Agrarisch Nederland: sterke positie

21 dec 2020 - 

Door COVID-19 hebben we in 2020 op veel fronten ervaren dat zaken die op het ene moment vanzelfsprekend lijken, zomaar wegvallen. En dat het omgaan met nieuwe realiteiten tot zeer verschillende reacties leidt. Op het ene moment tot grote saamhorigheid om bedreigingen, als bijvoorbeeld het overbelasten van de zorg, het hoofd te bieden. Maar op een ander moment tot polarisaties waarbij verschillende groepen tegenover elkaar komen staan door verschillen in opvatting over de juiste aanpak of het beoordelen van wetenschappelijke inzichten.

De vergelijking met de rol, positie en toekomst van de agrarische sector in Nederland lijkt hierbij groot. We hebben te maken met nieuwe werkelijkheden waar het gaat om de aandacht die nodig is voor o.a. klimaat, biodiversiteit en natuur. Er is een toenemende waardering voor de boer en tuinder. De burger is positief over de smaak, betaalbaarheid, gezondheid en nabijheid van de producten die in Nederland zijn geproduceerd. Tegelijkertijd is er polarisatie in het debat over de toekomst van de land- en tuinbouw in Nederland. Gekenmerkt door sterk uiteenlopende opvattingen over de toekomstige positie van het agrarische bedrijf. Vaak onderbouwd met inzichten of beelden die passen bij de geventileerde mening. Het ontbreken van de dialoog over de toekomstige ontwikkeling levert niet alleen verliezers op onder boeren en tuinders maar schaadt onze samenleving als geheel.

Naar de mening van Agrimaco is de agrarische sector in transitie. Een transitie waar bij nieuwe werkwijzen, structuren en culturen gaan ontstaan voor de wijze van het produceren van voeding in relatie met de fysieke en sociale omgeving. Een transitie waarbij er diversiteit aan oplossingen en bedrijfstypen is maar met het gemeenschappelijke kenmerk van duurzaamheid. Duurzaamheid daarbij in de oorspronkelijke betekenis van sociaal, ecologisch én economisch rendabel. Dit is een langjarig ontwikkelingsproces dat alleen mét alle betrokken actoren is af te leggen waarbij ieder bereid is zich in te spannen voor en bij te dragen aan deze verandering. Dit betekent coalities vormen van partijen die stappen willen zetten, de ruimte vinden en krijgen om te experimenteren en het verankeren van de resultaten.

Agrimaco is van mening dat de Nederlandse agrarische sector met de brede basis van bedrijven en kennis een uitstekende positie heeft om sterk uit deze transitie te komen. Het zorgen voor goede en voldoende voeding is in de komende decennia van groot belang en Nederland en Europa hebben een grote verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen. Wij werken graag samen met partijen die oplossingen zoeken die bijdragen aan deze toekomst.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met: