Toekomstplan gietwatervoorziening glastuinbouw Westland

21 dec 2020 - 

Voor de glastuinbouw is het beschikken over goed gietwater van vitaal belang en een voorwaarde voor de bedrijfszekerheid. Momenteel wordt naast regenwater veel grondwater gebruikt als gietwater. Aanvullende gietwaterbronnen zijn hard nodig vanwege de klimaatverandering, maar ook om de milieueffecten van deze gietwaterbronnen, zoals mogelijke bodemdaling en verzilting van de ondergrond, in de toekomst te beperken.

Glastuinbouw Nederland, de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Delfland zijn een samenwerking aangegaan om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de gietwatervoorziening van de glastuinbouw in het Westland en tevens om een businesscase uit te werken voor het deelgebied De Lier. Agrimaco is als projectleider verantwoordelijk voor uitwerking van het  toekomstplan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Bart ScholtenLees meer
Water en energie; glastuinbouw- ontwikkeling; projectmanagement.
+31 (0) 651 426 182
b.scholten@agrimaco.nl