Veehouderij kan stikstofprobleem zelf oplossen

1 okt 2019 - 
De Nederlandse veehouderij is een grote bron van stikstofemissie. Dit komt voornamelijk doordat de afgelopen decennia haast alle veehouderijen gebruik maken van roostervloeren. Agrimaco ziet vanuit haar ruim twintigjarige ervaring en expertise mogelijkheden dat veehouders, door het creëren van een aerobe mestketen, zelf aan het roer kunnen staan bij het verlagen van de stikstofemissie.

Specialist aerobe mestketens van Agrimaco, Stefan Spaas, legt uit: “In mestkelders ontstaan anaerobe (zuurstofarme) omstandigheden die in belangrijke mate bijdragen aan de ammoniakemissie.Omdat het op korte termijn niet haalbaar is om alle stallen met roostervloeren te verbouwen of te vervangen, zal er nog geruime tijd vee gehouden worden op roostervloeren. Door drijfmest van begin af aan te beluchten en aerobe bacteriën toe te voegen met een startmix kan een aerobe mestketen gerealiseerd worden. Hierdoor vindt er nauwelijks of geen stikstofemissie plaats.”

Een aerobe mestketen heeft meer voordelen, aldus Spaas. “Mest wordt op deze manier een stabiel, uniform en waardevol product. De geuruitstoot wordt minimaal, wat belangrijk is voor de leefbaarheid op het platteland en het draagvlak vanuit de samenleving. Ook wordt de bodemecologie en biodiversiteit bevorderd. Dit in tegenstelling tot anaerobe mest die juist giftig is voor het bodemleven. Tot slot verbetert het stalklimaat voor mens en dier (dierwelzijn).”

Bij de verdere ontwikkeling wil Agrimaco er voor zorgen dat deze methode strikt gehandhaafd kan worden. Anders zal er geen politiek draagvlak zijn.

Als de veehouderij hiermee meer kan reduceren dan mogelijk wettelijk verplicht wordt, dan kan ze wellicht dat surplus verkopen aan anderen die er niet in slagen hun wettelijke reductie te realiseren. Dit zou voor de landbouw een extra stimulans kunnen zijn om aanzienlijke reductie te realiseren.

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Teun BiemondLees meer
Strategie van organisatie en keten; businessdevelopment; duurzame energie en projectinitiator.
+31 (0) 621 573 733
t.biemond@agrimaco.nl