Visie Heemskerkerduin en Noorddorp

28 nov 2013 - 

LTO Noord Heemskerk heeft het initiatief genomen om voor het tuinbouwconcentratiegebied Heemskerkerduin - Noorddorp een toekomstvisie op te stellen. Cees Moerman adviseur bij Agrimaco is gevraagd om deze visie samen met de ondernemers in het gebied op te stellen.

De ondernemers en het gebied zien vele veranderingen op zich afkomen. Eens teelde het gebied aardbeien voor Amsterdam. Nu neemt de sierteelt een vooraanstaande plaats in.

Het gebied is gelegen achter de duinen op gemakkelijk bewerkbare grond. Er wordt veel gebruik gemaakt van de combinatie van glas en vollegrond ondermeer met de toepassing van rolkassen.

LTO Noord Heemskerk wil met het opstellen van de visie de ondernemers behulpzaam te zijn bij het bepalen van de koers voor hun bedrijf. “Geen visie met grote vergezichten maar praktisch en bruikbaar.
De visie moet met de ondernemers tot stand komen en gericht zijn op behoud, versterking en (her)ontwikkeling van het tuinbouwgebied. De visie moet het tuinbouwgebied een nieuwe impuls geven”

 

Agrimaco heeft een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit twee stappen:

  1. Inventariseren waar Heemskerkduin sterk in is en waar de kansen liggen
    In deze fase wordt met groepen ondernemers en één groep met andere partijen zoals afzet-organisaties, gemeente gesproken over de gewenste/verwachte ontwikkelingsrichting. Waar zijn we goed in, wat kan beter en waarin zien we kansen. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt in een ‘sterkte-zwakte-analyse’.
  2. Uitvoeringsfase
    Na het benoemen van de kansen en verbeterpunten voor het gebied en de ondernemers komt het aan op uitvoering. Via uitvoeringsprogramma’s en projecten moeten de kansen worden opgepakt. Alleen dan kunnen we de sterke punten van het gebied ook echt benutten.

Het opstellen van de visie wordt gefinancierd door LTO Noord Heemskerk, Agriboard Noord-Holland Noord en de gemeente Heemskerk.

 

Land- en Tuinbouworganisatie Noord

Afdeling Heemskerk e.o.

 

   

 

Kaart uit de structuurvisie van de provincie met daarop het tuinbouwconcentratiegebied Heemskerkerduin – Noorddorp (kleur geel).

 

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl