Duurzame landbouw en het platteland

Duurzame landbouw en het platteland

18 dec 2017 - 

“De leegstand wordt enorm op platteland” kopte onlangs de NVM als een amber alert om te pleiten voor herbestemming. In de glastuinbouw weten we dat slopen de weg is naar modernisering of naar een andere (nieuwe of oorspronkelijke) bestemming. Voor stallen is dat niet anders.

Agrimaco gaat voor een integrale benadering van de behoefte aan gebouwen en voorzieningen op het platteland. Het platteland omvat in veel regio’s ook niet agrarische. De grondgebonden sectoren hebben niet minder ruimte nodig maar andere ruimte en op een andere locatie. Bij uitbreiding van de veestapel en het voldoen aan nieuwe normen voor welzijn, is zelfs meer netto ruimte nodig voor onder andere inrichtingen voor duurzame energie.  De verschillen tussen de regio’s zijn ook groot qua vraag naar woonruimte en of bedrijvigheid. Leegstand treft niet alleen agrarische gebouwen maar treft ook winkels, scholen, kerken, etc. Aanpak verlangt visie van de regio hoe zij met, en op, de ontwikkelingen wil inspelen.

Een ander vraagstuk is het onttrekken van landbouwgronden. Sinds WO II is het areaal met circa 500.000 ha of wel met meer dan 20% in Nederland afgenomen. Verder zien we schaalvergroting en verslechtering van de verkavelingsstructuur. Nam de gemiddelde kavelgrootte in de landbouwsector toe tot 5 ha in 1990, sinds die tijd is deze weer op haar retour tot ruim 4 ha. Het aantal (veld)kavels per bedrijf is sterk toegenomen en daarmee het aantal transport bewegingen. Uit het veld nemen de klachten van gras en mesttransporten in de dorpskernen toe.

De aandacht voor leegstand vraagt meer dan herbestemming of sloop. Een grondige analyse van ontwikkelingen binnen als buiten de agrarische sector in een regio is nodig. En dan gaat het ook om het benoemen van verantwoordelijkheden (lef) om de veranderingen circulair of regeneratief uit te werken als overheden, sector en samenleving. Wat wil en kan de regio?

P1050274Leegstaand erf met gebouwen van een voormalig melkveehouderijbedrijf.

Met visie- en beleidsontwikkeling op regionaal niveau, gesteund door afspraken op provinciaal of landelijk niveau, zien wij goede mogelijkheden om het vraagstuk van VAB’s aan te pakken. In de uitvoering is Agrimaco al jaren actief met herstructurering glastuinbouw, ruimte voor ruimte regelingen, waardering en taxeren van sanering en ontwikkeling.

Neem contact op met Cees Moerman: c.moerman@agrimaco.nl

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met:

Cees MoermanLees meer
Duurzame ontwikkeling; sanering en herstructurering; procesmanagement, taxateur landelijk vastgoed.
+31 (0) 626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl