Bart Scholten

Bart Scholten is een ervaren project- en procesmanager met specifieke deskundigheid op het vlak van  duurzame gebiedsontwikkeling, waterhuishouding en energie. Hierbij opereer ik op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Ik heb in mijn carrière eindverantwoordelijke functies bekleed in het agrarische bedrijfsleven en ben pragmatisch en resultaatgericht. Voor de opdrachtgever trek en sleur ik aan de projecten, echter zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. 

Woonplaats: Lith
Geboortedatum: 14 april 1957
Telefoon: 0651 426 182
E-mail: b.scholten@agrimaco.nl

Agrimaco Bart 2

Kerncompetenties

  • Pionier
  • Dynamisch en resultaat gericht
  • In staat een organisatie op te starten 
  • Gevoel voor mensen en bedrijfsprocessen
  • Ervaren in bestuurlijke en ambtelijke besluitvormingsprocessen
  • Ervaren in productieorganisaties, Agro-food sector en MKB