Transforming risks into result

Wij zijn een kleine gedreven adviesgroep die bijdraagt aan een duurzaam agrifood complex en platteland. Zowel gericht op proces, inhoud (bodem-water-energie-RO) als organisatie (strategie, management, rendement, innovatie). Geen typisch adviesbureau maar een intrinsiek gedreven groep professionals. Door senioriteit zeer ervaren en breed inzetbaar. Waar klantwaarde voorop staat.

People

Icon-material-nature-people

Procesmanagement | Draagvlak | (re-)Organisatie

Planet

Icon-metro-earth

Bodem | Water |Klimaat | Ecosysteemdiensten

Profit

Icon-awesome-chart-line

Interim- en projectmanagement | Strategie | Innovatie | Implementaties | Rendementsverbetering

Werkwijze

We starten met een grondige analyse van de vraag, inclusief de achterliggende krachtenvelden (IST). En de ambitie (SOLL). Op basis van deze GAP-analyse (mede gebaseerd op de voor die casus relevante analysemodellen) maken we een stappenplan. Dat stellen we samen vast, inclusief de werkwijze. Die kan zowel agile als meer klassiek zijn. Een project/opdracht wordt afgerond nadat we de feedback op het resultaat hebben verwerkt.

Projecten

Geen project is voor ons hetzelfde. Maatwerk is standaard. Uw vraagstuk staat centraal. Of dat nu om stikstof of wat anders gaat.

PHTB

Vanuit een conflictueuze situatie tussen burgers en de tuinbouwsector, is door de overheden (provincie, gemeenten en waterschap) gekozen voor herstructurering.

Greenport Boskoop

Programmamanagement Greenport Boskoop

Als oudste boomkwekerijcentrum in Nederland, gelegen in een waterrijk gebied in de Randstad, tekenen diverse uitdagingen zich helder af.

Circulair Biobased Fertilisers

Kringlooplandbouw heeft op de meeste plaatsen nog niet meer opgeleverd dan iets meer lineair in ketens denken. Maar circulariteit gaat verder.

Buijtenland van Rhoon

Buijtenland van Rhoon is een 750 ha groot project. In het kader van natuurcompensatie is na jarenlange strijd gekozen voor het concept van “akkernatuur”.

Beloning duurzaamheid: aESTI

Plantenteelt in de volle grond én klimaatverbetering hebben beiden het grootste belang bij regeneratief bodembeheer.

Praktijktraining Bodem & Koe

De door Agrimaco ontwikkelde Praktijktraining Bodem en Koe heeft zich in de praktijk bewezen effectief emissies van stikstof naar bodem en lucht te kunnen verlagen.

Resultaat

Wij zijn er niet voor zwamverhalen of politieke spelletjes. Wij willen concreet en integraal bijdragen een triple P duurzaamheid: people, planet, profit.

Resultaat helpen realiseren in het agrifood complex en op het platteland. Door inzet van onze kennis, ervaring, kunde en kunst. Met visie, scherpe analyse, creativiteit en innovatie. Met goed luisteren, doorvragen, er niet om heen draaiend. Eerlijk, we praten u niet naar de mond. Hard werkend, doorzetten. En last but not least, pragmatisch, laarzen in de klei en gebaseerd op de praktijk. Resultaat gerichte doeners.

Team agrimaco

Teun
Biemond

Roelof
de Haan

Agrimaco Cees 1

0626 352 848
c.moerman@agrimaco.nl

Cees
Moerman

Gerard
van Oosten

Bart
Scholten

Stefan
Spaas

Thomas
Heger

Wietse
van Tilburg

Kees
van Velzen