Gerard van Oosten

Heeft meerdere bestuurlijke en directiefuncties vervuld in de agro- en foodsector en veel ervaring in coöperatieve omgevingen. Hij heeft leiding gegeven aan complexe ontwikkelings- en transitieprocessen. In zijn werk heeft hij veelvuldig samengewerkt met partijen in de “triple-helix”. Gerard werkt vanuit de inhoud en is ondernemend en resultaatgericht en wil zijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor agro en food.

Woonplaats: Sint-Michielsgestel
Telefoon: 0621 212 401
E-mail: g.vanoosten@agrimaco.nl
Geboortedatum: 16 februari 1958

Agrimaco Gerard 1

Kerncompetenties

  • Conceptueel denken: plaatst situaties in meer omvattend kader en legt verbanden met andere informatie.
  • Visie ontwikkelen en uitdragen: richting aangeven en doelstellingen voor beleid formuleren en deze uitdragen.
  • Resultaatgericht: vooruitdenken en gedrag en handelen richten op gestelde doelen.
  • Organiseren: inzetten van mensen en middelen om doelen effectief te bereiken.
  • Samenwerken: inzetten om resultaten met anderen te bereiken en daarmee gezamenlijk doel realiseren.
  • Onafhankelijkheid: Loyaal aan opdracht met handhaven professionele onafhankelijkheid.