Beloning duurzaamheid: aESTI

Plantenteelt in de vollegrond én klimaatverbetering hebben beiden het grootste belang bij regeneratief bodembeheer. Door het stimuleren van het bodemleven verbetert het rendement voor de boer en verminderen de risico’s. Bovendien wordt er zo meer koolstof in de bodem opgeslagen waardoor er minder CO2 (broeikasgas) in de lucht zit en daardoor de opwarming van de aarde wordt tegengegaan. Het perspectief is voor beide doelen (bodemvruchtbaarheid én klimaat) heel erg groot.

Projectuitdagingen

Het betrouwbaar vaststellen van de opgeslagen hoeveelheid koolstof en dat certificeren, is tot nu toe te duur in verhouding tot opbrengsten van de zogenaamde carbon credits. Door de komma van de kwaliteit/kosten verhouding van die credits 1-2 plaatsen naar rechts te verschuiven, wordt het voor de boer aantrekkelijk om op de vrijwillige markt voor carbon credits te gaan handelen.

Oplossingen

aESTI lost dit op door alle functionaliteit te digitaliseren en op één platform te integreren. Door dat platform te laten accrediteren, is automatisch elk project gecertificeerd wat succesvol de stappen op het platform doorloopt.
Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van remote sensing (satelliet), AI en ML (artificial intelligence en machine learning), L2L (local to local marketing met social media), etc.

Resultaten

aESTI is een social impact start-up die hard bouwt aan de benodigde systematiek en automatisering. De eerste projecten zijn in 2021 gestart. Over 10 jaar willen we jaarlijks 12 mln ha certificeren waarop tot dan toe ruim 8 mln ton CO2 is opgeslagen.