Praktijktraining Bodem & Koe

De door Agrimaco ontwikkelde Praktijktraining Bodem en Koe heeft zich in de praktijk bewezen effectief emissies van stikstof naar bodem en lucht te kunnen verlagen. En dat melkveehouders gericht met hun landbouwgrond bezig willen zijn om betere technische resultaten op hun bedrijf te realiseren. Daarbij heeft het concept studiegroep zich opnieuw bewezen. Dit ondanks de ‘kritische’ constatering bij de POP3-beoordeling dat het concept studiegroep weinig vernieuwend is. In de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel uitgevoerd met 132 deelnemers in 14 studiegroepen.

Projectuitdagingen

Duidelijk is ook dat het melkveebedrijf een mammoettanker is, die slechts langzaam van koers en aanpak kan veranderen. Logisch, de koeien heb je 365 dagen per jaar en moeten dagelijks gevoerd en gemolken worden. Elke wijziging in de ruwvoerwinning, moet bewezen zijn in je bedrijf om grootschalig toegepast te kunnen worden. De kringloopwijzers en de bodemanalyses laten zien dat de resultaten er zijn en dat melkveehouders stappen kunnen zetten.

Oplossingen

Verbetering van grasland en bevorderen van bodemleven zijn de basis voor een verbeterde productie van graslanden en een beter voer voor koeien, waarbij de kunstmestgift aan stikstof kan worden verlaagd en op termijn afgebouwd. Beter eiwit en energie in het grasgewas, meer mineralen en ruwvoer met een hogere C/N-verhouding tot resultaat. Dat levert een betere vertering op door de koeien en mest met een hogere C/N-verhouding, die beter is te verteren door het bodemleven.

De praktijktraining Bodem & Koe is uitgevoerd door Agrimaco, Bart Scholten en Roelof de Haan in samenwerking met Groeibalans, SweepAgro, DMS en Gerrit Hegen.