Buijtenland van Rhoon

Buijtenland van Rhoon is een 750 ha groot project. In het kader van natuurcompensatie in verband met de aanleg van de Tweede Maasvlakte is na jarenlange strijd gekozen voor het concept van “akkernatuur” in combinatie met cultuur(historie) en recreatie.

Projectuitdagingen

Het blijkt niet eenvoudig te zijn om als provinciale overheid en boeren samen te werken waarbij beider doelen gelijk op gaan. Het oorspronkelijke doel dat de bestaande boeren het nieuwe concept gingen realiseren is mislukt omdat de provincie alle gronden heeft opgekocht en geen haalbaar model weet aan te bieden voor de bestaande boeren. De gebiedscoöperatie heeft nu de uitdaging, om met haar beperkte mandaat, er van te maken wat er van te maken valt.

Oplossingen

Korte ketens voor voedsel, met name AGF (aardappelen groente en fruit) en producten uit bijvoorbeeld een vlasketen (die cultuurhistorisch hier thuishoort), bieden perspectief. Rotterdam ligt op fietsafstand en er is ruimte om aan de zuidkant van de A15 bij de Poort een gebiedsentree te maken. Ook de doorontwikkeling van boerderij de Buytenhof (met reeds 75.000 bezoekers per jaar) kan daar goed in passen.

Resultaten

De natuurresultaten ontwikkelingen zich conform of boven verwachting. De Raad van Advies dringt er sterk op aan om in gelijke mate aandacht te besteden aan een volhoudbare business case (van de ca. € 150 mln beschikbare financiering is een dermate groot deel opgegaan aan grondverwerving, dat er aanvullende inkomsten gevonden moeten worden om daar de belastingbetaler niet blijvend de rekening voor te laten betalen.