Roelof de Haan

‘Het doel is bepalend, de weg ernaartoe is open’.

Onder dit motto voer ik mijn opdrachten uit. Mijn aanpak van opdrachten richt zich op het luisteren naar en bevragen van de opdrachtgever. Wat is zijn/haar vraagstuk dat opgelost moet worden?

In overleg komen we tot een gedegen analyse. En met inbreng van creativiteit en ervaring bepalen we gezamenlijk doel en koers. In die analyse zit al actie, het zetten van stappen om richting het gewenste resultaat te komen. Opdrachten kenmerken zich vaak door onzekerheid of ongewisheid. Door stappen te zetten, initiatief te nemen, zorg ik ervoor dat die onzekerheid afneemt en hanteerbaar wordt. Daarbij ben ik hard op de inhoud en zacht op de relatie.

Woonplaats: Assendelft
Geboortedatum: 7 augustus 1956
Telefoon: 0654 302 525
Email: r.dehaan@agrimaco.nl

Agrimaco Roelof 2

Kerncompetenties

  • Projectanalyse
  • Interim-management
  • Bedrijfseconomische onderbouwing
  • Financiering, subsidies.
  • Uitvoering van projecten