Thomas Heger

Thomas Heger wil de wereld een stukje mooier maken door aan de slag te gaan met de relatie tussen mens en natuur. Met 5 jaar ervaring in zijn kernthema’s agro-ecologie, klimaatadaptatie en systeemanalyse helpt hij publieke en private partijen aanpassen aan de uitdagingen van deze tijd.

U kunt bij Thomas terecht voor visie, strategie, onderzoek en uitvoering. Met succesvol afgeronde projecten in Oost- en West Afrika, Zuid Amerika, Azië en Europa heeft hij de ervaring om situatie in beeld te krijgen in complexe contexten met meerdere stakeholders. Zijn ruime gereedschapskist omvat GIS, drones en Python, maar ook botanie, ecologie en antropologie. Kortom, heeft u een uitdaging waarin mens en natuur samenkomen, dan is Thomas in staat om u vakkundig, doortastend en geduldig te helpen tot een oplossing te komen.

Woonplaats: Zeist
Geboortedatum: 6 februari 1995
Telefoon: 0645 961 646
E-mail: t.heger@agrimaco.nl

Thomas Heger- 300x420

Kerncompetenties

  • Adaptief en competent
  • Ruime ervaring met (inter)nationale consultancyprojecten
  • Handig met data, geo-informatie en technologie in de breedste zin van het woord
  • Gedreven in het maken van positieve impact
  • Solide wetenschappelijke fundering vanuit Wageningen UR