Kees van Velzen

C.J. (Kees) van Velzen was vele jaren wethouder. Hij is helemaal ingevoerd in het bestuurlijke en politieke circuit en heeft een breed overheidsnetwerk. Hij heeft speciale aandacht voor financiële- en ruimtelijke processen én organisatie vraagstukken. Ook treedt hij op als (dag)voorzitter. Voor het wethouderschap was Kees actief op gebied organisatieadvies en management, zowel bij overheden als in het zakelijke bedrijfsleven. Nog steeds is hij actief op deze gebieden, maar ook betrokken bij natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatie in het Groene Hart. Kees begon z’n carrière als rijksambtenaar waar hij zich bezig hield met de organisatie van afvalbeleid, hergebruik en recycling, en met verkeer en infrastructuur.
Dat alles gecombineerd met een juridische en bestuurskundige achtergrond, maakt dat hij van vele markten thuis is.

Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon: 0653 572 555
E-mail: k.vanvelzen@agrimaco.nl

Kees van Velzen 300x420

Kerncompetenties

  • Inspirerend en vernieuwend
  • Doelgericht bezig met een taak of opdracht
  • Leiderschap en besluitvaardig
  • Omgevingsgericht en netwerker
  • Analytisch om zaken te doorgronden