Circulair Biobased Fertilisers

Kringlooplandbouw heeft op de meeste plaatsen nog niet meer opgeleverd dan iets meer lineair in ketens denken. Maar circulariteit gaat verder. CBFs wil van regionale plantaardige reststromen een bodemvoeding op maat maken (specifiek voor dat perceel en die gewasrotatie).

Projectuitdagingen

Naast beperkte technologische uitdaging, ligt een grote uitdaging in het wettelijk kader rondom reststromen. De grootste uitdaging is echter een gedrag- of cultuurverandering: het zo omgaan met reststromen dat die geschikt blijven voor circulaire inzet. En niet verontreinigd worden met allerlei vreemde stoffen. Onderdeel van die verandering is ook, zowel voor “producent van reststromen” als voor koper van CBFs, de bereidheid tot ‘fair pricing’.

Oplossingen

Door het ontwikkelproces niet vanuit een ‘ivoren toren’ te organiseren maar met een klankbordgroep van alle betrokken stakeholders (o.a. overheid, landbouw, kennis, technologie, afval), wordt gewerkt aan een pragmatisch en gedragen ontwikkel- en implementatietraject. Samen met de overheden wordt gewerkt aan wet- en regelgeving.

Resultaten

Op basis van een eerste haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er voldoende aanbod is aan geschikte plantaardige reststromen. Wet- en regelgeving bieden mogelijkheden, zowel in de onderzoek- en pilotfase als in een ‘going concern’ fase. Gedragsverandering wordt geëntameerd door de klankbordgroep gaandeweg om te katten tot een businessgroup (opdrachtgever).