Projecten

Geen project is voor ons hetzelfde. Maatwerk is standaard. Uw vraagstuk staat centraal. Of dat nu om stikstof of wat anders gaat.

PHTB

Vanuit een conflictueuze situatie tussen burgers en de tuinbouwsector, is door de overheden (provincie, gemeenten en waterschap) gekozen voor herstructurering.

Greenport Boskoop

Programmamanagement Greenport Boskoop

Als oudste boomkwekerijcentrum in Nederland, gelegen in een waterrijk gebied in de Randstad, tekenen diverse uitdagingen zich helder af.

Circulair Biobased Fertilisers

Kringlooplandbouw heeft op de meeste plaatsen nog niet meer opgeleverd dan iets meer lineair in ketens denken. Maar circulariteit gaat verder.

Buijtenland van Rhoon

Buijtenland van Rhoon is een 750 ha groot project. In het kader van natuurcompensatie is na jarenlange strijd gekozen voor het concept van “akkernatuur”.

Beloning duurzaamheid: aESTI

Plantenteelt in de volle grond én klimaatverbetering hebben beiden het grootste belang bij regeneratief bodembeheer.

Praktijktraining Bodem & Koe

De door Agrimaco ontwikkelde Praktijktraining Bodem en Koe heeft zich in de praktijk bewezen effectief emissies van stikstof naar bodem en lucht te kunnen verlagen.